Kuruluşumuzda Bakım ve Korunma Altında Bulunan Gençlerimizle Gezideyiz

          Kuruluşumuzda bakım ve korunma altında bulunan gençlerimizden akademik başarı gösteren, başarı belgesi almış çocuklarımızın ödüllendirilmesi, başarılarının devamlılığı ve diğer çocuklarımıza örnek teşkil etmesi adına, çocuklarımızın  olumlu tutum ve davranışlarını pekiştirmek, toplumsal, kültürel değerleri öğrenmelerine yardımcı olmak ve yaşam becerilerinin artmasını sağlamak için kuruluş içindeki ve dışındaki zamanlarının nitelikli yapılandırılması, ilgi, yetenek ve becerilerinin geliştirilmesinde aynı zamanda geleceğe hazırlanmaları noktasında büyük önem taşımaktadır.

          Bu bağlamda 06-16 Eylül 2017 tarihleri arasında 10 kız çocuğumuzla Amasya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Ankara illerine gezi düzenlenmiş olup ülkemizin farklı bölgelerinin kültürel, tarihi ve sosyal dokusunu yerinde gözlem yapma fırsatını yakalamışlardır. Çocuklarımızla yapılan bu gezi samimi ve eğlenceli bir havada gerçekleşerek istenilen verim elde edildi. 


Sonraki Sayfa: 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü

Önceki Sayfa : Kuruluşumuzda Koruyucu Aile Hizmetine Yönelik Eğitim Düzenlendi