Taşeronda Çalışan İşcilerin Sürekli İşci Kadrolarına Geçişi Başvuru Sonuçları - 07/02/2018

          Trabzon Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve bağlı Kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesi ilişkin başvurular değerlendirilmiş olup 01.01.2018 tarihli 30288 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Usul ve Esaslar'ın 10.maddesi doğrultusunda 07.02.2018 tarihinde ilan edilmesine karar verilmiş olup, Kuruluşların panolarında askıya çıkmıştır.

          İlana itirazlar 12.02.2018 tarihi mesai bitimine (saat 17:00) kadar yapılabilecektir.

 
 

 

Sonraki Sayfa: Vefat 19/01/2018

Önceki Sayfa : On Birinci Kalkınma Planı Çalışmaları Kapsamında Anket