AİLE SOSYAL DESTEK PROGRAMI (ASDEP) BAŞVURULAR SONA ERDİ


AİLE SOSYAL DESTEK PROGRAMI (ASDEP) KAPSAMINDA ÖZEL HİZMET ALIMI YOLUYLA DANIŞMA YÖNLENDİRME/ASDEP GÖREVLİSİ ALIMI YAPILACAKTIR
 

Bakanlığımızın yürütmekte olduğu Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında; İl Müdürlüğümüze bağlı Sosyal Hizmet Merkezlerinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki branşlardan Özel Hizmet Alımı Yoluyla 12 (on iki) Danışma Yönlendirme/ASDEP Görevlisi alımı yapılacaktır.
 
BAŞVURU ŞARTLARI
 

 1. Türk vatandaşı olan,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmayan,
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmayan,
 4. Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmayan,
 5. Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmayan veya muvazzaflık hizmetini yapmış, yahut en az 2017 yılı sonuna kadar erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olan,
 6. Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlilerinden Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmayan, 
 7. Ülkenin her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmayan,
 8. Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olan,
 9. ÖSYM tarafından 2015 ve 2016 (lisans) yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan alan, (Başvuru tarihlerinde 2017 KPSS-P3 sınav sonuçları açıklanması halinde 2017 KPSS P3 sonucu ile de başvurular kabul edilir.)
 10. Başvuruda bulunan adaylar arasında her meslek grubu kendi içinde kadın ve erkek olmak üzere belirlenen sayının 5 katı kadar en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılır.
 
TRABZON AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN İHTİYAÇLARI:
 
Ortahisar Sosyal Hizmet Merkezi      :8 ASDEP Görevlisi (4 Kadın-4 Erkek)
Vakfıkebir Sosyal Hizmet Merkezi      :4 ASDEP Görevlisi (2 Kadın-2 Erkek)
 
 • Başvuruda bulunan adaylar arasından her meslek grubu için kadın ve erkek olmak üzere belirlenen sayının 5 katı kadar aday en yüksek puandan başlanarak sıralanacaktır.
 • Meslek gruplarına ve cinsiyete göre oluşturulan sıralama neticesinde belirlenen kriterlere yeterli sayıda başvuru olmaması halinde; başvuruda bulunan kadın ve erkek adayların cinsiyetlere göre oluşturulan genel puan sıralama listesi dikkate alınarak mülakata çağrılacak kişi sayısı kadar eksik olan sayı tamamlanacaktır.
 • Asil sayısınca puan sıralaması dikkate alınarak yedek adaylar belirlenecektir.


BAŞVURU ESNASINDA İSTENİLEN BELGELER

1- Dilekçe link üzerinden alınabilir TIKLAYINIZ
2- Sağlık Raporu (devlete bağlı sağlık kurumlarından alınabilir.)
3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi (belgenin aslı, başvuru esnasında görülecektir.)
4- İkametgah Belgesi (ikamet şartı bulunmamaktadır.)
5- Adli Sicil Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir)
6- Lisans Diploma fotokopisi (belgenin aslı, başvuru esnasında görülecektir.)
7- KPSS Sonuç belgesi
8- CV - Kısa Özgeçmiş
9- Askerlik Durumunu Gösterir Belge (Erkek Adaylar İçin)
10- Yeni çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.

Yukarıdaki belirtilen şartları taşıyan adayların istenen belgelerin bulunduğu bir dosya ile İl Müdürlüğümüze şahsen başvurmaları gerekmektedir. Yukarıda belirtilen evrakların eksik olması halinde başvurular işleme alınmayacaktır.
 
BAŞVURU YERİ
Trabzon Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Telefon           :  0 462 230 19 74
Faks                : 0 462 230 21 34
Adres              : Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Değirmendere Mahallesi Sezai Uzay Caddesi Yalçın Sokak No:1 Trabzon
E-mail             : trabzon@aile.gov.tr

18.04.2017 tarihi itibarı ile başvuru listesi durumu aşağıdadır.
 


Not: 18.04.2017 tarihi itibarı ile ASDEP başvuruları son bulmuştur.